Een woning op het oog?

Bent u op zoek naar uw droomhuis en wilt u begeleid worden, schakel dan ons kantoor in. Wij zorgen voor een compleet onderzoek, zoals de kadastrale gegevens, het bestemmingsplan, moet er een bouwkundige aan te pas komen, lopen er nog kettingbedingen of is er sprake van een erfdienstbaarheid, bent u verplicht om herinrichtingrente te betalen of is er een recht van een 13e penning enzovoort. Uiteraard wordt u van het onderhandelingstraject op de hoogte gehouden. Als wij uiteindelijk de best haalbare koopsom voor u hebben gerealiseerd, wordt de koopovereenkomst opgesteld. Om er zeker van te zijn dat alle gemaakte afspraken goed worden vastgelegd en dat uw belangen goed en compleet worden omschreven, zullen wij deze koopakte nauwkeurig nalopen en waar nodig bijstellen. Uiteindelijk begeleiden wij u naar de notaris, alvorens wij de woning samen met u hebben geïnspecteerd. Dan is het moment daar en krijgt u de sleutels van uw nieuwe `thuis´ overhandigd, een heerlijk en feestelijk moment!